Kommande aktiviteter


 

Nyföretagarcentrum / NFC

Nyföretagarcentrum i Göteborg startades 1990 och har under årens lopp bistått 1000-tals blivande företagare. Överlevnadsfrekvensen efter 3 år är ca 65%.
 

Nyföretagarcentrum är en fristående och opolitisk verksamhet som stöds av näringsliv/sponsorer samt organisationer och har till uppgift att stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag, och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning.
 

Stiftelsens sponsorer stöder verksamheten, dels genom ekonomiska medel, och dels genom att ställa mantimmar till förfogande vilket gör det möjligt för Nyföretagarcentrum att erbjuda kostnadsfri rådgivning, se Information och Kostnadsfri Rådgivning.

Konsulter, utbildare, rådgivare och anställda på Nyföretagarcentrum har ett brinnande intresse och engagemang för att hjälpa och stödja blivande företagare och därigenom bidra till att skapa sunda och livskraftiga företag i regionen.


 

Lindholmspiren 3 B, 6 vån,  417 56 Göteborg  ¦  Tel 031-779 95 00  ¦  E-post: info@gbgnfc.se

Producerad av Snyggare-Internet