Kommande aktiviteter


 

Nyttiga länkar!
 

ALMI Företagspartner Väst
ALMI erbjuder affärsanalys, utveckling och kompetent finansiering till företag som vill och har förmåga att växa.
http://almi.se/vast
 

Bolagsverket
Bolagsverket i Sundsvall hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket fattar även beslut i likvidationer.
tel: 0771-670 670

http://www.bolagsverket.se
 

Business Region Göteborg
BRG är Göteborgsregionens bolag för näringslivsfrågor.
http://www.businessregion.se
 

Coompanion ( f.d. Kooperativ Konsult)
Kostnadsfri rådgivning till två eller flera som vill förverkliga idéer tillsammans.
http://www.coompanion.se/gbg

 

Exportrådet
Exportrådet utför i princip alla tjänster som syftar till att etablera och utveckla ett företag och dess produkter, tjänster och idéer på nya marknader.
http://www.swedishtrade.se
 

Folkhälsoinstitutet
Import av vin och sprit.
tel: 08-566 135 00
www.fhi.se
 

Franchisenet
Intresserad av franchising? Läs då mer på den här sidan.
http://www.franchisenet.net
 

FR i Västra Götaland
En organisation för företagare.
http://www.foretagarna.se
  

Försäkringskassan
Värdefull information för egna företagare
http://www.fk.se
 

Göteborgs Kommun
Tillståndsfrågor för bygg, mark, trafik, miljö, livsmedel och alkohol.
031-368 00 00
http://www.goteborg.se
  

Kronofogdemyndigheten
För att ta kreditupplysning på person eller företag
tel: 0771 - 737 300
http://www.kronofogden.se
 

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för tillstånd m.m. för läkare, tandläkare, sjukgymnaster samt privat sjukvård.
tel: 031-60 50 00
http://www.o.lst.se
  

Skatteverket
Allt du behöver veta om skatter, avgifter, F-skattsedel m.m. hittar du här,
tel. 0771-567 567
http://www.skatteverket.se


Socialstyrelsen
Anmälan om du ska starta verksamhet inom sjukvård.
tel: 08-555 530 00
http://www.sos.se
 

Köpmannaförbundet
Köpmannaförbundet i Göteborg är en organisation för handelns företag. Här kan du hitta branschorganisationer inom handeln.
http://www.kopmannaforbundet.se
 

Svenskt Näringsliv
Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag.
http://www.svensktnaringsliv.se
 

Tillstånd och regler
Göteborgs kommun
http://www.goteborg.se/foretagare
 

Tillväxtverkets företagarguide
http://foretagarguiden.tilvaxtverket.se


Tullverket
Tullverkets uppgifter är knutna till handeln med varor och varuflödet över gränserna - import och export.
Tel: 0771-520 520
http://www.tullverket.se
  

Lindholmspiren 3 B, 6 vån,  417 56 Göteborg  ¦  Tel 031-779 95 00  ¦  E-post: info@gbgnfc.se

Producerad av Snyggare-Internet