Consenso

Affärsidé: 
Teknisk konsultbyrå 
 
Vad fick dig att starta företag?
Det har alltid varit en dröm att driva ett eget företag, och fick äntligen chans att uppfylla denna dröm. 
 
Vad är positivt med att starta företag?
Allt! Man är sin egen, man har ingen chef, man jobbar med det man tycker är roligast och det ger så mycket positiv energi.

Vad är negativt med att driva företag?
Man saknar ibland sina arbetkamrater, man är ju sin egen.
 
Tips till andra som vill starta:
Självklart ska man starta om man har gnistan! Fokusera på sälj, träna på sälj och inte ge sig!! Jobba på och kämpa så löser det sig. Tänk på vilka försäkringar som man behöver, det är lätt att missa.

 

Personuppgifter
 

Namn: Hans-Eric Jacobsson

Ort: Göteborg
 
Kontaktuppgifter:
info@consenso.se, 0704 135658

Hemsida:
www.consenso.se

Lindholmspiren 3 B, 6 vån,  417 56 Göteborg  ¦  Tel 031-779 95 00  ¦  E-post: info@gbgnfc.se

Producerad av Snyggare-Internet