Egestam Marketing

Affärsidé: 
Konsult inom relationsmarknadsföring och företagsevent där jag hjälper företag att stärka kundrelationer och skapa nya affärskontakter genom det personliga mötet. Arrangerar bland annat Göteborgsminglet och Entreprenörs- & Ledarskapsdag - exklusivt för kvinnor.
 
Erbjuder tjänsten som ”marknadsstöd att hyra” och håller föreläsningar om att lära sig nätverka.
 
Vad fick dig att starta företag?
Jag ville arbeta med event, mässor och seminarier. På den tiden fanns inte så mycket renodlade befattningar inom detta område och eventbyråerna var i sin linda. Jag såg även en möjlighet att kunna hjälpa mindre företag som marknadsstöd i projektform eller löpande, typ 1 dag i veckan, istället för att de skulle behöva ha någon på hel- eller halvtid. 
 
Vad är positivt med att starta företag?
Åh det är mycket! Att bestämma över sig själv och sina arbetsdagar, tt kunna skapa tjänster och produkter utifrån vad jag tror på. Och inte minst alla trevliga människor jag kommer i kontakt med i yrkets vägnar!

Vad är sämst med att driva företag?
Att inte ha riktiga arbetskollegor och därmed inte heller någon att fråga vid problem, t ex datorstrul. 

Då gäller att ha ett bra nätverk!  
 
Tips till andra som vill starta:
Om du tror på din idé och du får positiv respons av tänkbara kunder är det bara att köra på. Försök få Starta eget stöd, skaffa en mentor och börja nätverka så fort som möjligt. 

 

Personuppgifter
 

Namn: Anneli Egestam

Ort: Göteborg
 
Kontaktuppgifter:
info@egestammarketing.se eller 031-7010305

Hemsida:
www.egestammarketing.se

Lindholmspiren 3 B, 6 vån,  417 56 Göteborg  ¦  Tel 031-779 95 00  ¦  E-post: info@gbgnfc.se

Producerad av Snyggare-Internet